Eskolako Zailtasunak Tratatzen Adituak Gara

Gure kontsultan eskola garaian haurrek izaten dituzten zailtasun oro tratatzen ditugu, izan ere haurraren garapenean adituak bait gara. Pedagogikoak: dislexia, lateralitatea, arreta falta, ulermen eta memoria, irakurketa, esku-begi koordinazioa. Psikomotrizak: oreka, mugimenduen kontrola eta koordinazioa, berreziketa eta rehabilitazioak. Jarraian adibide batzuk dituzue.

dislexia, lateralidad, TDA en zarautz

Dislexia

Dislexia eta bere aldaerak, dislalia, disortografia… bi hemisferioen arteko komunikazio faltagatik edo erdiko linea zeharkatzeko gaitasun ezagatik sortzen da.

dislexia, lateralidad, TDA en zarautz

Lateralitatea

Eskolako zailtasun ugarien eragile da lateralitatea. Hemisferioen dominantziarekin lotua dago. Adibide batzuk: lateralitate gurutzatua, definitu gabea, eskuin-ezkertiak.

dislexia, lateralidad, TDA en zarautz

Arreta falta

Arreta falta duten haurrak, kontzentrazio urria dutenak eta orohar begirada galdua duten haurrak, konexio neuronal berriak sortzeko beharra dute modu naturalean beren gaitasun guztiak garatzeko.

dislexia, lateralidad, TDA en zarautz

Jarrera

Agresibitateak, humore txarrak, konfidantza faltak eta emozioen kudeaketak lotura zuzena dute eskolako zailtasunekin. Garun reptilianoa eta limbikoaren (garun emozionala) arteko komunikazio faltagatik ematen da.

Gure Kontsultan

Eskolako zailtasunak arazo izateari utziko diote

Eskolako zailtasun guztiei aurre egiteko erabiltzen dugun lan metodologiari Mugimenduen Hezkutza izena jarri diogu. Estres eta emozio negatiboak garuneko zein area blokeatzen dituzten aurkitu eta gatazkak konpontzeko teknika da.

Garunaren funtzionamendua osoa izateko, eta ezagutza berriak integratu eta asimilatzeko, kamilako lana eta gorputzaren mugimendu fisikoa behar dira, horrela haurrari bere gaitasun guztiak garatzen lagunduko dioten garuneko area ezberdinak aktibatzen dira.

Eskola ikaste arazoen aurrean Esencias Triunidaden® erabilerak maila guztietako desblokeoak errazten ditu, kognitiboak, dislexiak, hiperaktibitatea, heldugabetasuna. Garuneko integrazioa osatu eta gaitasun guztiak indartzen dituzte, esku – begi koordinazioa, idazkera, ikusmen periferikoa, ikusmen eta entzumen memoria, kalkuloa, mintzaera, arreta, sormena.

Pedagogikoak

Dislexia, lateralitatea, arreta falta, memoria eta ulermena, irakurketa, esku-begi koordinazioa.

Psikomotrizak

Oreka, mugimenduen kontrola eta koordinazioa, berreziketa eta rehabilitazioak.

niño con trastornos de aprendizaje sujetandose la cabeza
Garunaren diseinua

Adituak Gara

Garuneko azterketari esker, umearen egoera zehatza zein den jakin dezakegu. Horrela, lan egiteko biderik aproposena zein den ezagutuko degu, haurraren garapen sensitibo eta kognitiborako hain beharrezkoak diren konexio neuronal berriak sortuz.

Esan beharra dago, gizakiaren garuna hiru garunez osatutakoa dela, hau da, banakako logika eta funtzionamendua duten hiru garunez osatua, eta garapen kognitiborako beharrezkoa dela hiru hauen arteko elkarlana.

Garuneko diseinuari buruz blogeko sarrerak

Kontaktatu gurekin
Pribatutasun Politika ikusi